Тут росте українців нове покоління,
Тут талант виростає на ниві добра,
Світло знань понесе у майбутнє століття,
Доведем, що освіта - основа життя.

ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

На нашу думку, учнівське самоврядування створює сприятливі умови для організації різноманітної діяльності учнівської молоді, простір для соціальної активності, навчає молодь жити в складних умовах соціуму. 

Учнівське самоврядування – передусім входження людини у світ спілкування з іншими людьми, формування системи цінностей.

Учень набуває певного життєвого, соціального досвіду, формує організаторські вміння, креативні риси, сприяє впровадженню нового підходу до розвитку лідерства, приділяючи особливу увагу засвоєнню цінностей поведінкових установок і навичок необхідних як для підвищення якості свого життя, так і для вирішення завдань сучасного суспільства – культури миру, прав людини, подолання негативних тенденцій у середовищі. 

В основі виховної роботи нашого ліцею є концепція особистісно-орієнтовного виховання, які передбачають активне залучення учня до виховного процесу на засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості та глибокої поваги і взаєморозуміння. 

Наш досвід свідчить, що самоврядування дозволяє учням розвинути такі соціальні якості як толерантність, критичність і конструктивність мислення, повага до власної та чужої праці, оптимізм, гуманізм, спонукає до осмислення власної ролі у життєдіяльності колективу. 

І, нарешті, учнівське самоврядування є організацією, що складається з учнів, створена учнями і існує для учнів. 

Основними шляхами у підвищенні активності і ролі учнівського самоврядування ми вважаємо:

- надання учням більшої самостійності в організації колективної творчої діяльності;

- активне залучення учнів до всіх сфер учнівського колективу;

- поєднання самодіяльності дітей з керівництвом дорослих – кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу, навчання їх мистецтву управління;

- збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу через привабливість соціально значущих ініціатив;

- наділення учнів реальними правами і обов’язками;

- педагогів до думок та рішень учнівського самоврядування, його органів;

- відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності;

- використання можливостей учнівського самоврядування як превентивного феномену у попередженні та подоланні негативних явищ у молодіжному середовищі.

 

Структура учнівського самоврядування

Структура учнівського самоврядування.doc СПИСОК лідерів новий 2020-21рр..docx Склад секторів учнівського самоврядування новий 2020-2021.docx

 

Нормативно-правові документи

СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.doc Колективна угода.doc ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання вик. органів.doc положення про раду учнів. самоврядув..doc

 

Заходи учнівського самоврядування

Виховний захід, Веселий ярмарок.docx тренінг для лідерів учнівського самоврядування.doc Анкета для лідерів учнівського самоврядування.docx Анкета для лідерів.doc