Тут росте українців нове покоління,
                                                                                                           Тут талант виростає на ниві добра,
                                                                                                           Світло знань понесе у майбутнє століття,
                                                                                                           Доведем, що освіта - основа життя.

ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

На нашу думку, учнівське самоврядування створює сприятливі умови для організації різноманітної діяльності учнівської молоді, простір для соціальної активності, навчає молодь жити в складних умовах соціуму. 

Учнівське самоврядування – передусім входження людини у світ спілкування з іншими людьми, формування системи цінностей.

Учень набуває певного життєвого, соціального досвіду, формує організаторські вміння, креативні риси, сприяє впровадженню нового підходу до розвитку лідерства, приділяючи особливу увагу засвоєнню цінностей поведінкових установок і навичок необхідних як для підвищення якості свого життя, так і для вирішення завдань сучасного суспільства – культури миру, прав людини, подолання негативних тенденцій у середовищі. 

В основі виховної роботи нашого ліцею є концепція особистісно-орієнтовного виховання, які передбачають активне залучення учня до виховного процесу на засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості та глибокої поваги і взаєморозуміння. 

Наш досвід свідчить, що самоврядування дозволяє учням розвинути такі соціальні якості як толерантність, критичність і конструктивність мислення, повага до власної та чужої праці, оптимізм, гуманізм, спонукає до осмислення власної ролі у життєдіяльності колективу. 

І, нарешті, учнівське самоврядування є організацією, що складається з учнів, створена учнями і існує для учнів.

- надання учням більшої самостійності в організації колективної творчої діяльності;

- активне залучення учнів до всіх сфер учнівського колективу;

- поєднання самодіяльності дітей з керівництвом дорослих – кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу, навчання їх мистецтву управління;

- збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу через привабливість соціально значущих ініціатив;

- наділення учнів реальними правами і обов’язками;

- педагогів до думок та рішень учнівського самоврядування, його органів;

- відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності;

- використання можливостей учнівського самоврядування як превентивного феномену у попередженні та подоланні негативних явищ у молодіжному середовищі.

 

Структура учнівського самоврядування

Структура учнівського самоврядування.doc

1

СПИСОК лідерів новий 2020-21рр..docx

1

Склад секторів учнівського самоврядування новий 2020-2021.docx

 

Нормативно-правові документи

СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.doc

1

Колективна угода.doc

1

ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання вик. органів.doc

1

положення про раду учнів. самоврядув..doc

 

Заходи учнівського самоврядування

Виховний захід, Веселий ярмарок.docx

1

виховний захід Україна - мій рідний дім. сценарій.docx

1

тренінг для лідерів учнівського самоврядування.doc

1

Анкета для лідерів учнівського самоврядування.docx

1

Анкета для лідерів.doc

1

Відбулися вибори активу Ради учнівського самоврядування. Кандидати мали змогу представити себе, свої плани на майбутню діяльність. Також заслухали звіт проведеної роботи  голови  Ради учнівського самоврядування - Слободенюка Вадима за минулий навчальний рік. 
Шляхом відкритого голосування здобувачі освіти обирали актив Ради учнівського самоврядування.