​​​            ДІЯЛЬНІСТЬ ЦИФРОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

     Цифрова лабораторія є організаційною системою, яка надає здобувачам освіти та викладачам можливість використовувати цифрові інструменти та технології в навчальному процесі. Вона створена для полегшення доступу до знань, сприяє активному залученню здобувачів освіти до вивчення  дисциплін і розвитку практичних навичок.

     Метою діяльності Лабораторії є:
•    комплексне забезпечення роботи системи управління освітнім процесом у дистанційному та змішаному форматах навчання;
•    забезпечення впровадження принципів державної політики розвитку цифрового суспільства, цифрової трансформації у сфері освіти і науки, доступності якісних освітніх послуг для громадян;
•    забезпечення інформаційної відкритості та прозорості діяльності Любарського професійного ліцею ;
•    розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя.

      Система роботи цифрової лабораторії  включає в себе такі елементи:
1. Веб-платформа. Цифрова лабораторія може мати онлайн-платформу, яка надає доступ до навчальних матеріалів, відеоуроків, інтерактивних завдань та інструментів для експериментальної роботи.
2. Симулятори та віртуальні лабораторії. Цифрова лабораторія надає можливість використовувати симулятори та віртуальні лабораторії для проведення експериментів, досліджень та вивчення наукових процесів без необхідності фізичного обладнання.
3. Інтеграція з Інтернетом речей (IoT). Цифрова лабораторія може підключатися до IoT-пристроїв, що дозволяє здобувачам освіти отримувати реальні дані та виконувати експерименти в реальному часі.
4. Командна робота та співпраця. Цифрова лабораторія забезпечує можливість спільної роботи для здобувачів освіти та викладачів, що дозволяє обмінюватися знаннями, досвідом та розв'язувати задачі в команді.
5. Оцінювання та звітність. Цифрова лабораторія може оцінювати роботу здобувачів освіти, надавати звіти про їхні досягнення та прогрес у навчанні, що допомагає викладачам та учням стежити за своїм прогресом.
Цифрова лабораторі є важливим інструментом, що дозволяє здобувачам освіти та викладачам максимально ефективно використовувати сучасні технології для підвищення якості навчання та розвитку навичок.

    Робота цифрової лабораторії спрямована на розвиток інноваційних методів навчання та досліджень у сфері цифрових технологій.

    Основні напрями роботи цифрової лабораторії включають:
1. Розробка та впровадження цифрових інструментів для підтримки процесу навчання: це можуть бути розробка навчальних платформ, онлайн-курсів, мобільних додатків та інших електронних ресурсів, які допоможуть здобувачам освіти  засвоювати матеріал більш ефективно, візуалізувати складні концепції та отримувати зворотний зв'язок.
2. Використання віртуальної реальності для збагачення навчального процесу: цифрова лабораторія може використовувати віртуальні середовища та інтерактивні інструменти, щоб допомогти здобувачам освівти зануритися в навчальний матеріал, проводити віртуальні лабораторні дослідження та здійснювати практичні вправи.
3. Дослідження та застосування штучного інтелекту в освіті: цифрова лабораторія може працювати над розробкою інтелектуальних систем, які аналізують дані процесу навчання та надають індивідуальні рекомендації здобувачам освіти, допомагаючи їм покращити свої знання та навички.

    Основні завдання Лабораторії:
•    проєктування, розроблення, впровадження навчального, методичного, наукового, організаційного, інформаційного, комунікативного забезпечення викладання навчальних предметів (навчальних модулів з професій) за допомогою використання технологій дистанційного навчання;
•    відбір, тестування та впровадження в освітній процес сучасного спеціалізованого програмного, технічного, апаратного забезпечення;
•    налагодження автоматизації освітніх процесів;
•    розробка, апробація та впровадження дистанційних курсів навчальних предметів (навчальних модулів з професій), виховних заходів, заснованих на сучасних технологіях дистанційного навчання, прогресивних формах організації освітнього процесу, інтерактивних методах навчання тощо;
•    навчання та надання консультативної допомоги з підвищення рівня підготовки педагогічних працівників щодо розроблення дистанційних курсів або окремих електронних освітніх ресурсів з навчальних предметів (навчальних модулів з професій); методики викладання дистанційних курсів; використання сучасних технічних засобів підтримки дистанційного навчання тощо;
•    залучення до роботи системи управління освітнім процесом у дистанційному та змішаному форматах навчання (LMS) усіх учасників освітнього процесу, представників інших закладів освіти, установ, державних та недержавних організацій, фахових асоціацій, підприємств, стейкхолдерів тощо;
•    проєктування, розроблення і розвиток цифрової інфраструктури освітнього та адміністративного процесів Любарського професійного ліцею;
•    дослідження, апробація, розроблення та впровадження цифрових сучасних технологій в процес реалізації освітньої та адміністративної діяльності Любарського професійного ліцею;
•    створення цифрового навчального контенту для всіх учасників освітнього процесу (у тому числі з підвищення рівня цифрової компетентності, культури особистої безпеки в інтернеті), лендінгу з цифрової освіти, smart-бібліотек;
•    здійснення навчання з підвищення цифрової компетентності всіх учасників освітнього процесу;
•    моніторинг стану цифровізації закладу освіти (SELFIE);
•    систематизація, аналіз та розповсюдження результатів діяльності Лабораторії;
•    забезпечення дотримання академічної доброчесності всіх учасників освітнього процесу;
•    підготовка цифрових менторів.
     

    
 

Актуальная информация, образцы документов, НПА - Белорусский  профессиональный союз работников культуры, информации, спорта и туризма

 

 

 

Оснащення цифрової лабораторії Любарського професійного ліцею

      У Любарському професійному ліцеї велика увага приділяється розвитку цифрової інфраструктури, спрямованої на забезпечення високоякісного освітнього процесу. Однією з ключових ініціатив у цьому напрямку є створення та розвиток Цифрової лабораторії, яка вже займає своє почесне місце у навчальному закладі, а саме - кабінет №34.

     Кабінет, відведений  для цифрової лабораторії, обладнаний усім необхідним для проведення сучасних уроків та лабораторних робіт. Оснащення кабінету дозволяє ефективно впроваджувати інноваційні методики та забезпечує комфортні умови для вивчення інформаційних технологій.

     У кабінеті №34 розміщено 25 посадочних місць, що створює можливість для проведення групових та індивідуальних занять. Кожен учень має доступ до сучасних засобів інформаційних технологій, що сприяє їхньому інтелектуальному розвитку.

      Ноутбуки "Acer", розташовані у кабінеті, дозволяють учням працювати з інтерактивними програмами та використовувати різноманітні ресурси Інтернету. Інтерактивна дошка "NewLine" відкриває нові можливості для взаємодії між вчителем та учнями, створюючи динамічне середовище для навчання.

    Крім того, технічне забезпечення лабораторії включає телевізор "Philips", принтер "Epson", колонку та вебкамеру. Ці компоненти розширюють можливості використання кабінету для вивчення різних предметів та проведення відкритих онлайн-заходів.

    Завдяки такій оснащеності та інфраструктурі, Цифрова лабораторія стає центром інноваційного освітнього процесу в Любарському професійному ліцеї, підвищуючи рівень якості та ефективності навчання.