06.10.2023 

     Сьогодні  в ліцеї відбулася педагогічна рада, на якій обговорювалися низка важливих питань, що стосуються організації методичної роботи, викладання навчальних предметів , виховного процесу, підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників. 
    Першим пунктом порядку денного була доповідь методиста Лавренюк Т.К. щодо організації методичної роботи в ліцеї. Вона наголосила на важливості розвитку методичної культури серед вчителів, впровадженні сучасних методик та підходів до навчання. Також було обговорено питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 
    Другим пунктом було розглянуто інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2023-2024 навчальному році. Голова методичної комісії загальноосвітніх дисциплін, Дукмас В.В., донесла основні зміни та нововведення, що очікуються у навчальному році. Зокрема, увага була приділена змінам у змісті навчальних програм та методикам викладання. 
   Третім пунктом порядку денного було обговорено організацію виховного процесу в закладах освіти у 2023-2024 навчальному році. Заступник директора з навчально-виховної роботи, Гевліч В.П., доповів про нові рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо виховного процесу. Було обговорено важливі аспекти таких питань, як організація ліцейських заходів, робота з батьками, моніторинг стану дисципліни та безпеки в навчальних закладах.
   Всі питання були ретельно обговорені та проаналізовані на педагогічній раді. Вчителі висловили свої думки та пропозиції щодо покращення роботи ліцею. Результатом зустрічі стали прийняті рішення та плани дій, які стануть основою для подальшого розвитку закладу та підвищення якості освіти.

 
 
Педагогічні читання - одна із традиційних та невід’ємних частин методичної роботи  Любарського  професійного ліцею. Так, з 11 та 13 січня 2022 року в нашому ліцеї проходили педагогічні читання, метою яких було:
- створення умов для творчої самореалізації педагогічних працівників;
- підвищення мотивації педагогічної діяльності викладачів і майстрів виробничого навчання;
- обмін педагогічним досвідом з колегами.
Підсумки педагогічних читань підвела методист ліцею  Тамара Костянтинівна Лавренюк