Онлайн-курс “Покращення цифрових навичок викладачів та управлінського персоналу закладів профтехосвіти” від проекту «EU4Skills». 

        З метою підвищення рівня цифрової компетентності  викладачі і майстри у навчальному закладі  впродовж вересня – грудня 2021 року пройшли  онлайн-курс “Покращення цифрових навичок викладачів та управлінського персоналу закладів профтехосвіти” від проекту «EU4Skills». 
          На онлайнових заняттях в Zoom педагогічні працівники виконували  практичні вправи, де через форму (використання онлайнових застосунків) вони опанували підходи до змішаного та онлайнового навчання. Домашні завдання між заняттями були спрямовані на продовження навчання за темою заняття. Крім того, домашні завдання  бути адаптовані для продовження навчання на базі закладів освіти разом з колегами та часткову організацію чи покращення ефективності змішаного/онлайнового навчання, викликаного посиленням карантину.

                                         

                                          Любарський професійний ліцей удосконалює свою діяльність через

                                             онлайн-курс "Про дистанційний та змішаний формати навчання"

           У вересні 2021 року працівники Любарського професійного ліцею взяли участь у важливому етапі свого професійного розвитку - онлайн-курсі "Про дистанційний та змішаний формати навчання". Цей курс став не лише можливістю для співробітників ліцею вдосконалити свої навички, а й важливим кроком у напрямку модернізації освітнього процесу.
         Дистанційне та змішане навчання стали необхідною частиною освітнього середовища в умовах сучасного світу. Розвиток технологій та впровадження цифрових інструментів у навчальний процес вимагають від педагогічних працівників постійного вдосконалення та адаптації. Онлайн-курс "Про дистанційний та змішаний формати навчання" став ідеальним інструментом для цього.
        Під час курсу працівники ліцею мали можливість ознайомитися з сучасними методиками дистанційного та змішаного навчання, розглянути кращі практики використання онлайн-ресурсів та віртуальних інструментів у навчальному процесі. Це не тільки розширило їхні знання, а й дозволило здобути практичні навички, які можна застосовувати у повсякденній роботі з учнями.
     Однією з ключових переваг такого курсу є те, що він надав можливість обміну досвідом між працівниками ліцею. Відкритий діалог та обговорення питань, пов'язаних із викладанням в онлайн-форматі, допомогли створити сприятливу атмосферу взаємопідтримки та співпраці.
    Завдяки участі у курсі, працівники Любарського професійного ліцею стали більш компетентними у використанні цифрових засобів, а це сприятиме якісній організації навчального процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання. Результатом цієї ініціативи буде покращення якості освіти та підготовка учнів до викликів сучасного світу. Любарський професійний ліцей продовжує свій курс до інновацій, а отримані знання стануть важливим ресурсом для досягнення нових вершин у сфері освіти.

 

   Цифрограм для вчителів

    Міністерство цифрової трансформації запустило національний проект з цифрової грамотності Дія.Цифрова освіта (https://osvita.diia.gov.ua/).
    Мета проекту - навчити цифрових навичок щонайменше шість мільйонів українців до 2023 року. Для навчання обрано інноваційний формат освітнього серіалу.
  Також Міністерством оприлюднено Рамку цифрової компетентності для громадян України (https://bit.ly/3rBs8KL). Цей інструмент створений для того, щоб покращити рівень цифрових компетенцій громадян, допомогти у створенні державної політики та плануванні освітніх ініціатив, спрямованих на підвищення рівня цифрової грамотності та практичного використання засобів і сервісів ІТ-технологій конкретними цільовими групами населення.
  З цією метою розроблено Національний тест на цифрову грамотність - Цифрограм (https://osvita.diia.gov.ua/digigram). На даний час на платформі є доступними одразу 5 тестів. тепер користувачі можуть складати:
       Після складання тесту користувач отримує сертифікат, що підтверджує знання та навички. Більшість педагогічних працівників навчального закладу отримали електронні сертифікати , що засвідчують середній і високі рівні.

 

 

 

    Через постійну роботу з учнями в дистанційній формі ставлення педагогів та директорів до цифрових технологій дуже змінилося. Тепер вони мають не просто швидко опанувати роботу з новими застосунками чи сервісами, а й планувати роботу з ними в майбутньому. В цьому завданні не обійтися без якісного аналізу, який нам допоміг провести інструмент SELFIE.
       В період з 24 січня по 4 лютого 2022 року в нашому навчальному закладі проходило опитування , в якому брали участь 4 керівника,13 вчителів і 75 учнів. Опитування було анонімним та добровільним. Для учнів воно тривало не більш ніж 20-30 хвилин, а для вчителів – щонайбільше 40. Загалом на заповнення анкети надавалося 2 години. Після завершення опитування наш заклад отримав доступ до інтерактивного звіту про результати опитування своїх респондентів, який допоможе проаналізувати поточний стан справ та напрацювати план дій для розвитку цифрової трансформації в закладі.

 

 

Звіт SELFIE Любарського професійного ліцею за 2021-2022 н.р.

                                                                                                                   

                                                                    СТРАТЕГІЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
                                                          Любарського професійного ліцею

                                                                                                               

                                                                                                           ЗМІСТ

1. Загальні положення.
2. Мета та завдання.
3. Сучасний стан цифровізації ліцею. 
4. Основні напрями цифровізації. 
5. Очікувані результати. 

                                                                                        1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
       Успішна реалізація стратегії розвитку Любарського професійного ліцею залежить від ефективного використання цифрових технологій. Це дасть змогу істотно посилити конкурентоспроможність, залучити додаткові ресурси, підвищити якість освіти, забезпечити її доступність, що сприятиме професійному зростанню. Пріоритетними напрямами цифровізації для ліцею є:  створення цифрового освітнього середовища;  розвиток цифрової компетентності учасників освітнього процесу; перехід до електронного документообігу; оснащення комп’ютерним та мультимедійним обладнанням.

                                                                                         2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
       Мета розробки стратегії — створення дієвої моделі «Цифрового ліцею». Необхідною умовою успішності є формування цифрового освітнього середовища та цифровізація всіх освітніх процесів. 
Кінцеву мету планується досягти через реалізацію таких напрямів:

Напрям 1.Цифровізація навчальної, виховної  та інноваційної діяльності. 
Напрям 2. Цифровізація інфраструктури та процесів управління. 

                                                                                         3. СУЧАСНИЙ СТАН ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЛІЦЕЮ
       Світова пандемія COVID-19 стала своєрідною перевіркою рівня цифровізації кожного навчального закладу. Саме тому нашою метою і став аналіз стану цифровізації ліцею. На основі звіту «SELFIE 2021-2022 session 2», а також методів порівняння та узагальнення було встановлено, що значна кількість викладачів та майстрів в/н у своїй роботі зустрілися з проблемами технічного характеру (підготовка, завантаження навчальних матеріалів), браком досвіду щодо організації дистанційного навчання. Тому  наші педагоги (Кіндрась Н. С., Креничко П. П., Лавренюк Т. К., Локайчук Л. П., Мясніков І. В. Сідлецька О. П., Сікалюк Р. В., Шатрук Л. Г., Яткевич Л. П. пройшли підвищення кваліфікації за тренінговою програмою для педагогічних працівників закладів професійної(професійно-технічної)освіти на тему: «Покращення цифрових навичок викладачів та управлінського персоналу закладів профтехосвіти», інші (70%)  завершили онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання для педагогів і керівників закладів ПТО». 
        За останній рік навчальний заклад придбав 8 ноутбуків та 2 комп’ютери, які підключені до Інтернету. 

                                                                                         4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЛІЦЕЮ
 4.1. Напрям 1. Цифровізація навчальної, виховної та інноваційної діяльності:  
• упровадження системи е-навчання ( е-вступ, електронний журнал оцінок, персональний кабінет здобувача освіти, викладача, електроне  потрфоліо ).
• підвищення кваліфікації педагогічних працівників із розвитку цифрових компетентностей. Організація внутрішньої сертифікації педпрацівників із розвитку цифрових компетентностей; розробка та затвердження рамки цифрових компетентностей педагогічних працівників;  
•  використання електронної пошти а також надання доступудо комплексу програмного забезпечення MicrosoftOffice 365 (Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, ClassNotebook, Sway, Forms) здобувачам освіти, викладачам та майстрам в/н.. Надання переліку сервісів для організації онлайн-занять в ліцеї: GoogleMeet, , GoogleClassroom. 
•   створення  онлайн-курсів  із підвищення цифрової компетентності для саморозвитку здобувачів освіти та викладачів;  
•   забезпечення вільного доступу здобувачів освіти до електронних∙ підручників;  
•   проведення тренінгів, вебінарів, майстер-класів для підвищення цифрової∙ компетентності здобувачів освіти та викладачів;  організація дистанційного навчання, навчання викладачів щодо створення дистанційних курсів; 
4.2. Напрям 2. Цифровізація інфраструктури та  процесів управління  
Інфраструктура:  
•   забезпечення структурних підрозділів ліцею сучасним комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням (відповідно до бюджету);  
•   забезпечення підключення до широкосмугового інтернету;
•   забезпечення доступу до інтернету в навчальних приміщеннях ліцею, гуртожитку;  
•    організація технічної підтримки заходів ліцею;
•    оптимізація обслуговування комп'ютерної техніки;
•    оптимізація процесу списування та утилізації компютерної техніки .
              Управління:  
•    запровадження е-документообігу, е-бухгалтерія (відповідно до бюджету);
•   підключення ліцею до системи електронної взаємодії органівуправління;  запровадження е-моніторингу, звітності та аналітики в режимі реального часу. 
              Маркетинг:  
•    модернізація сайту ліцею (відповідно до бюджету);
•    презентація ліцею в соціальних мережах; 
•  створення електронних ресурсів ліцею, наповнення їх якіснимсучасним контентом, адаптація електронних ресурсів для мобільних пристроїв;  створення віртуальної екскурсії.

                                                                                            5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
     Реалізація цієї стратегії дасть можливість здійснити цифрову трансформацію ліцею, в якому педагогічні працівники, здобувачі освіти володіють цифровими компетентностями, забезпечені обладнаними цифровими, сучасними робочими місцями, мають доступ до цифрового контенту для персонального розвитку, навчання впродовж життя. 
      Педагогічні працівники мають розуміти, як цифрові технології можуть підтримувати комунікацію, співпрацю, творчість та інноваційність. 

       В рамках стратегії цифровізації, в закладі проводилися такі заходи (план реалізації)
•    працівники закладу ознайомилися  з платформою Дія. Цифрова освіта https://osvita.diia.gov.ua/ ;
•    педагоги активно використовують Classroom для дистанційного та змішаного навчання здобувачів освіти;
•    педагоги закладу  прийняли участь у Національному  тестуванні на  визначення рівня цифрової грамотності і отримали сертифікати. Цифрограми  показали, що  педагоги закладу мають високий і середній рівень цифрової грамотності.