Любарський професійний ліцей
Наш ліцей Новини Колектив ліцею Наше сьогодення Наші досягнення Головна Учнівське самоврядування
Контакти Педагогічна майстерня

Учнівське самоврядування

 

Тут росте українців нове покоління, 
Тут талант виростає на ниві добра, 
Світло знань понесем у майбутні століття, 
Доведем, що освіта - основа життя.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

На нашу думку, учнівське самоврядування створює сприятливі умови для організації різноманітної діяльності учнівської молоді, простір для соціальної активності, навчає молодь жити в складних умовах соціуму. 

Учнівське самоврядування – передусім входження людини у світ спілкування з іншими людьми, формування системи цінностей. 

Учень набуває певного життєвого, соціального досвіду, формує організаторські вміння, креативні риси, сприяє впровадженню нового підходу до розвитку лідерства, приділяючи особливу увагу засвоєнню цінностей поведінкових установок і навичок необхідних як для підвищення якості свого життя, так і для вирішення завдань сучасного суспільства – культури миру, прав людини, подолання негативних тенденцій у середовищі. 

В основі виховної роботи нашого ліцею є концепція особистісно-орієнтовного виховання, які передбачають активне залучення учня до виховного процесу на засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості та глибокої поваги і взаєморозуміння. 

Наш досвід свідчить, що самоврядування дозволяє учням розвинути такі соціальні якості як толерантність, критичність і конструктивність мислення, повага до власної та чужої праці, оптимізм, гуманізм, спонукає до осмислення власної ролі у життєдіяльності колективу. 

І, нарешті, учнівське самоврядування є організацією, що складається з учнів, створена учнями і існує для учнів. 

Основними шляхами у підвищенні активності і ролі учнівського самоврядування ми вважаємо: 

-надання учням більшої самостійності в організації колективної творчої діяльності; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

активне залучення учнів до всіх сфер учнівського колективу; 

поєднання самодіяльності дітей з керівництвом дорослих – кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу, навчання їх мистецтву управління; 

збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу через привабливість соціально значущих ініціатив; 

наділення учнів реальними правами і обов’язками; 

повага педагогів до думок та рішень учнівського самоврядування, його органів; 

відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності; 

використання можливостей учнівського самоврядування як превентивного феномену у попередженні та подоланні негативних явищ у молодіжному середовищі. 

Нормативні документи з питань організації учнівського самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду учнівського самоврядування Любарського професійного ліцею

 

СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання виконавчих органів учнівського                                                          самоврядування

Колективна угода

Структура учнівського самоврядування

Склад секторів

СПИСОК лідерів 2017-18рр.

Структура

Символіка учнівського самоврядування

Гімн самоврядування

Символіка:прапор,герб,значок

Планування роботи учнівського самоврядування

План роботи Ради на 2017-18 р.

Робота секторів Ради

Принципи самоврядування

КОДЕКС ЧЕСТІ ЛІЦЕЇСТА

Заходи учнівського самоврядування